Φροντιστήριο «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ»
Κέντρο Μελέτης «μικρό ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ»Εδώ και 25 χρόνια (από το 1997) λειτουργεί στον Βύρωνα
το   Φροντιστήριο    ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
καλύπτοντας όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Το Δημοτικό με καθημερινή μελέτη σε όλα τα μαθήματα,
κάλυψη  των αδυναμιών και "κενών" των μαθητών μας,
ανάπτυξη κριτικής ικανότητας και δημιουργία αισθήματος αυτοπεποίθησης .
Γιατί «η αρχή είναι το ήμισυ του παντός».

Από το 2017, το Κέντρο Μελέτης «μικρό ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ» για τα παιδιά του Δημοτικού λειτουργεί στο νέο μας κτίριο Καισαρείας 39, Βύρωνας.

Το Γυμνάσιο με εβδομαδιαίο πρόγραμμα όλων των μαθημάτων,
επιπλέον παρακολούθηση και προετοιμασία για διαγωνίσματα και εξετάσεις
και δημιουργία ισχυρών βάσεων για το Λύκειο.

Το Γενικό Λύκειο και το ΕΠΑΛ με όλες τις κατευθύνσεις,
με δημιουργία υποδομών για τις πανελλαδικές εξετάσεις,
συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης (τύπου Πανελλαδικών),
παροχή σημειώσεων σε κάθε μάθημα,
σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού και συμπλήρωσης μηχανογραφικού.

Με ισχυρό αίσθημα ευθύνης
πραγματοποιούμε το εκπαιδευτικό  μας έργο
μέσα σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεννόησης,
με άριστη οργάνωση, συνέπεια και μεθοδικότητα,
με έμπειρο επιτελείο καθηγητών,
συνεχή επαφή με τους γονείς (και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας)
και με ιδιαίτερα προσιτά δίδακτρα.

Για να μπορέσει ο μαθητής να αντιμετωπίσει τον κόσμο του Αύριο
με γερές βάσεις, έχοντας αποκτήσει ακέραια προσωπικότητα,
ολοκληρωμένη μόρφωση και αίσθηση υπευθυνότητας και σιγουριάς.                                                                                                 Με τιμή
               
                                                                                             η διευθύντρια

                                                                                      Παναγιώτα Βουβουλούδα