Επιτυχίες 2020

 

Επιτυχίες 2020

 

Β.Α Φιλοσοφίας  Καποδιστριακό Παν. Αθηνών

 

Η.Κ Πληροφορικής Οικονομικό Παν. Αθηνών

 

Η.Τ.Πληροφορικής Παν. Δυτ. Αττικής

 

Κ.Λ.Μηχανολόγων Μηχανικών Παν.Ηρακλείου

 

Α.Τ.Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας ΕΚΠΑ

 

Δ.Μ.Μηχανικών ΑΕΝ

 

Γ.Κ.Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Παν. Πατρών

 

Ε.Β.Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστ. Παν. Πειραιά

 

Ε.Π Διοικητικής Επιστήμης &Τεχνολογίας Παν.Δυτ.Μακεδ.

 

Γ.Δ.Επιστήμης Φυτ. Παραγωγής Παν. Πατρών