ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 2019


Επιτυχίες Πανελλαδικών 2019

Α.Λ.  Γεωλογία- Πάτρα

Α.Κ.  Διοίκηση επιχειρήσεων- Πάτρα

Ζ.Κ.  Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης- Βόλος

Β.Ε. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών-Καλαμάτα            

Ζ.Λ. Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας-Κέρκυρα

Π.Α. Ιστορίας Αρχαιολογίας-Καλαμάτα

Π.Ε. Θεολογία- Αθήνα